Rakentamisen määräykset –toiminta RTT:ssä

Rakennustuoteteollisuus RTT osallistuu rakentamisen teknisten säädösten valmisteluun yhteistyössä ministeriöiden, rakennusvalvonnan ja alan järjestöjen kanssa. Tavoitteena on, että määräykset johtavat turvalliseen ja terveelliseen rakentamiseen ja ovat myös yritysten kannalta toimivia ja tasapuolisia.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellään rakentamista koskevat yleiset edellytykset, olennaiset tekniset vaatimukset sekä rakentamisen lupamenettely ja viranomaisvalvonta. Tarkemmin talonrakentamista koskevat säännökset ja ohjeet on koottu Suomen rakentamismääräyskokoelmaan.

Ympäristöministeriö vastaa talonrakentamisen sääntelystä, sisäasianministeriö pelastustoimen laitteiden sääntelystä ja väylävirasto tierakentamisen sääntelystä.

Rakennusvalvonnat sopivat yhtenäisistä tulkinnoista

Suurimpien kaupunkien rakennusvalvonnat sopivat uusien rakentamismääräyksien yhtenäisistä tulkinnoista tavoitteena rakennusvalvontojen, suunnittelijoiden ja hankkeeseen ryhtyvien työn sujuvoittaminen. Tulkintoja tehdään yhteistyössä RT:n, Skolin ja Raklin kanssa. Suurten ns. TOPTEN-rakennusvalvontojen yhteistyön taustalla on vuoden 2018 alussa tehty RakMK:n uudistus sekä maankäyttö- ja rakennuslain muutokset.

TOPTEN RAVA tulkintakortit löytyvät osoitteesta www.pksrava.fi

Rakentamismääräyskokoelman uudistus