Rakennustuotteiden CE-merkintä

Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu EU:n rakennustuoteasetuksen mukaisesti joko harmonisoituun tuotestandardiin tai eurooppalaiseen tekniseen arviointiin.

Kun markkinoille saatettu rakennustuote kuuluu jonkin harmonisoidun tuotestandardin soveltamisalaan, jonka standardikohtainen CE-merkinnän siirtymäaika on päättynyt, valmistajan on CE-merkittävä tuotteensa. Tuotteelle jolle ei ole harmonisoitua tuotestandardia, voi valmistaja hakea vapaaehtoisen, CE-merkintään johtavan eurooppalaisen teknisen arvioinnin. Jos valmistaja on hankkinut tuotteelleen eurooppalaisen teknisen arvioinnin, kyseisen valmistajan on arvioinnin saatuaan CE-merkittävä tuotteensa.

Tavoitteena yhtenäiset sisämarkkinat

Rakennustuoteasetuksen tarkoitus on muodostaa yhtenäiset EU:n sisämarkkinat rakennustuotteille. Periaatteena on, että jäsenvaltioiden viranomaisten ei tulisi vaatia mitään lisäselvityksiä CE-merkinnän yhteydessä ilmoitettavien ominaisuuksien lisäksi.

Rakennustuotteiden CE-merkintäjärjestelmän standardisointitoimeksiannoista päätetään Euroopan komission rakennusalan pysyvässä komiteassa (Standing Committee on Construction SCC). Eurooppalaisen standardisointijärjestö CENin toiminnassa rakennussektorin standardisointia ohjaa ja koordinoi CEN rakennussektoritoiminta (Sector Forum for Construction CEN CSN) ja sen alatyöryhmät.