Eurokoodit ohjaavat suunnittelua

Eurokoodit ovat kantavien rakenteiden suunnittelua koskevia eurooppalaisia standardeja.

Eurokoodi-sarja koostuu tällä hetkellä 58 osasta. Eurokoodit kattavat varmuuden määrittämisperiaatteet, erilaiset kuormat kuten hyöty-, lumi- ja tuuli-, lämpö-, onnettomuus- ja nosturikuormat. Eri rakennusmateriaaleille on omat yksityiskohtaiset ohjeensa.

Yhteiseurooppalaiset mitoitusohjeet

Rakennuskohteiden rakenteellisessa mitoituksessa on siirrytty yhteiseurooppalaisiin mitoitusohjeisiin eli eurokoodeihin. Ne on laadittu ja niitä ylläpidetään CENin teknisessä komiteassa TC250. RTT:n vastuulla on kansallisen vaikuttamisen organisointi koskien TC250:tä ja sen alatyöryhmiä SC1 (kuormat), SC2 (betonirakenteet), SC4 (liittorakenteet), SC5 (puurakenteet), SC6 (muuratut rakenteet) ja SC10 (mitoituksen perusteet).

Standardien soveltaminen eri maissa vaatii itse eurokoodien lisäksi kansallisten liitteiden (National Annex NA) laatimista. Suomessa kansallisten liitteiden laatimisesta vastaa ympäristöministeriö talonrakentamisen ja väylävirasto siltojen osalta.

Eurokoodien Helpdesk -palvelulla on omat verkkosivut, joilta näet standardien tämänhetkisen tilanteen.

Vuosittaisten Eurokoodi-seminaarien aineistot löytyvät tästä linkistä