Määräykset

Tekniset säädökset varmistavat rakentamisen turvallisuuden ja terveellisyyden.

Edistämme toiminnallamme

  • turvallista ja terveellistä rakentamista,
  • yritysten tasapuolista kohtelua sekä
  • suomalaisten rakennustuotteiden ja rakentamisen kilpailukykyä kansainvälistyvillä markkinoilla.

RTT:n keskeinen tehtävä on vaikuttaa suomalaisen teollisuuden näkökulmasta rakennustuotteiden EU-sisämarkkinoiden toimivuuteen ja siihen liittyvään standardisointiin. Kaupan teknisten esteiden poistaminen Euroopan markkinoilla toteutetaan harmonisoiduilla tuotestandardeilla, eurooppalaisilla teknisillä arvioinneilla ja eurokoodeilla.

Tällä hetkellä vaikutamme muun muassa seuraaviin valmisteilla oleviin lainsäädäntähankkeisiin:

  • Rakennusmääräyskokoelman osien uusiminen asetusmuotoon, joita täydentävät ympäristöministeriön ohjeet. RTT panostaa etenkin seuraavien osien valmisteluun:
    • Rakennusten energiatehokkuusasetus ja ohjeet siirryttäessä lähes nolla-energiarakentamiseen
    • Palomääräykset (asetus ja ohjeet)
    • Kosteusmääräykset (asetus ja ohjeet)