Standardisoinnin koulutus- ja tiedotushankkeet

 Paloseminaari 21

VTT ja Rakennustuoteteollisuus RTT järjestivät vuoden 2019 Paloseminaarin 6.2.22019 Kalastajatorpalla.

Seminaarin esitysaineistot löytyvät ao. linkeistä:

SFS:n katsaus standardisointiin
johtaja Antti Karppinen / SFS

YM: Asetus rakennusten paloturvallisuudesta, kokemuksia ja kehittämisideoita
yli-insinööri Jorma Jantunen / Ympäristöministeriö

Sisäministeriön ajankohtaisia paloasioita
yli-insinööri Kirsi Rajaniemi / Sisäministeriö

Uudet YM:n savupiippuja koskevat ohjeet 
yli-insinööri Jyrki Kauppinen / Ympristöministeriö

RIL245 Pienet savupiiput -ohjeen päivitys
tekninen päällikkö Pekka Talaskivi / RIL

Tulisija- ja savupiippusäädösten kansainvälinen vertailu
professori Mikko Malaska / Tampereen teknillinen yliopisto

Kantavien teräsrakenteiden oletettuun palonkehitykseen perustuva mittaus
tekninen erityisasiantuntija Mikko Salminen / Teräsrakenneyhdistys

TC 127 palonkestävyys 
Standardiluettelo
johtava asiantuntija Tuuli Oksanen / VTT Expert Services Oy

TC 127 pintakerrokset ja katteet Mikkola

TC 127 pintakerrokset ja katteet Ryynänen
johtava asiantuntija Esko Mikkola / KK-Palokonsultti Oy
tuotepäällikkö Tiia Ryynänen / VTT Expert Services Oy

TC 166 savupiiput
erityisasiantuntija Timo Pulkki / Rakennustuoteteollisuus RTT ry

TC 295 tulisijat
tuotekehityspäällikkö Jari Sutinen / Tulikivi Oyj

Rakennusvalvontojen TOPTEN paloturvallisuuskäytännöt
tarkastusinsinööri Kirsi Rontu / Helsingin rakennusvalvonta

*****************************************************

PSR-hanke: ”Savupiippujen ja tulisijojen paloturvallisuus”

RTT toteutti pääosin vuoden 2015 aikana Koulutus- ja tiedotushankkeen: ”Savupiippujen ja tulisijojen paloturvallisuus”. Hanketta oli rahoittamassa RTT:n lisäksi Palosuojelurahasto, Nuohousalan Keskusliitto ry, TSY ry, TUKES, Ympäristöministeriö ja RIL ry. Hankkeen projektipäällikkönä toimi Jari Valtonen Industria Oy:stä.

Hankkeen tavoitteena oli jalkauttaa kentälle savupiippuja, savupiipputuotteita ja tulisijoja koskevia uusia määräyksiä, vaatimuksia ja ohjeita. Hanke keskittyi erityisesti NAS –valmistelussa ja RIL-ohjeiden ( RIL 245 Savupiiput ja RIL 251 Tulisijat) laadinnassa esiin nousseisiin riskitekijöihin savupiippu-tulisija – yhdistelmien paloturvallisuudessa. Kohderyhminä hankkeessa olivat viranomaiset (etenkin kunnalliset palotarkastajat ja rakennusvalvonta) sekä alan yritysten edustajat.

Koulutusaineiston laadintaa varten tehtiin savupiippu- ja tulisija-alan yrityksille kysely, jonka pohjalta laadittiin tarvittava koulutus- ja tiedotusaineisto yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa.

[Tarkempi ohjelma tästä]

Tuotettu koulutus- ja tiedotusaineisto esitettiin eri paikkakunnilla Suomessa (Helsinki, Turku, Tampere, Oulu, Kuopio ja Kokkola) pidetyissä informaatiotilaisuuksissa. Tilaisuuksien kesto oli noin viisi tuntia kattaen eri asiantuntijoiden alustukset aiheista. Alustajina eri osa-alueilla oli eri osa-alueiden parhaita asiantuntijoita: Antti Koponen RTT, Jari Valtonen Industria Oy, Juhani Jyrkiäinen TSY/ NKL ry, Kari Siponen TUKES ja Perttu Leppänen TTY sekä alan yritysten edustajina Vesa Salminen Warmauunit Oy ja Jari Hautala HärmäAir Oy. Tilaisuuksiin on osallistunut kaikkiaan noin 330 osallistujaa, pääosin rakennusvalvonnan, pelastusalan ja alan yritysten edustajia.

Aineisto sisältää kattavan tietopaketin alan standardeista, ohjeistuksesta, aikatauluista ja valvonnasta. Hankkeen koulutusaineisto on tallennettu SPEK.n ylläpitämälle sivustolle www.paloturvallisuus.info, josta se on vapaasti ladattavissa.


Lisätietoja:

Antti Koponen
Johtaja, rakentamisen määräykset ja standardisointi
Rakennustuoteteollisuus RTT ry
050 414 0082 / antti.koponen@rakennusteollisuus.fi

Jari Valtonen
Toimitusjohtaja
Industria Oy
050-5745654 / jari.valtonen@industria.fi