Standardisoinnin koulutus- ja tiedotushankkeet

Paloseminaari 19 

VTT ja Rakennustuoteteollisuus RTT järjestivät vuoden 2017 Paloseminaarin 7.2.2017 Hilton Kalastajatorpalla.

Seminaarin esitysaineistot löytyvät ao. linkeistä:

SFS:n katsaus standardisointiin
Antti Karppinen / SFS

YM: Rakennusten paloturvallisuus, säännökset ja ohjeet
Jorma Jantunen / Ympäristöministeriö

Sisäministeriön ajankohtaisia paloasioita
Kirsi Rajaniemi / Sisäministeriö

EU:n FIRE-RESIST-projekti: Palosimulointimenetelmät tuotekehityksen tukena
erikoistutkija Anna Matala / Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Paloturvallisuustuotteiden valvonta ja testaus
Karoliina Meurman / Tukes

Komission ja CENin uusimmat kiemurat
Antti Koponen / Rakennusteollisuus RT

TC 127 palonkestävyys 
Standardiluettelo
Classification report example
Tuuli Oksanen, Hanna Hykkyrä / VTT Expert Services Oy

TC 127 pintakerrokset ja katteet
Esko Mikkola / KK-Palokonsultti Oy

TC 127 pintakerrokset ja katteet
Tiia Ryynänen / VTT Expert Services Oy

TC 166 savupiiput
Kimmo Kaukanen / VTT Expert Services Oy

TC 166 savupiiput
Timo Pulkki / Rakennustuoteteollisuus RTT ry

TC 295 tulisijat
Jari Sutinen / Tulikivi Oyj

Teräsrakenneyhdistys TRY:n uusi ohje terästen palosuojauksesta
Jyri Outinen / Ramboll Finland Oy

Missä mennään palo-ovissa – CE-merkintä vai tyyppihyväksyntä?Tiina Ala-Outinen / VTT Expert Services Oy

 

*****************************************************

PSR-hanke: ”Savupiippujen ja tulisijojen paloturvallisuus”

RTT toteutti pääosin vuoden 2015 aikana Koulutus- ja tiedotushankkeen: ”Savupiippujen ja tulisijojen paloturvallisuus”. Hanketta oli rahoittamassa RTT:n lisäksi Palosuojelurahasto, Nuohousalan Keskusliitto ry, TSY ry, TUKES, Ympäristöministeriö ja RIL ry. Hankkeen projektipäällikkönä toimi Jari Valtonen Industria Oy:stä.

Hankkeen tavoitteena oli jalkauttaa kentälle savupiippuja, savupiipputuotteita ja tulisijoja koskevia uusia määräyksiä, vaatimuksia ja ohjeita. Hanke keskittyi erityisesti NAS –valmistelussa ja RIL-ohjeiden ( RIL 245 Savupiiput ja RIL 251 Tulisijat) laadinnassa esiin nousseisiin riskitekijöihin savupiippu-tulisija – yhdistelmien paloturvallisuudessa. Kohderyhminä hankkeessa olivat viranomaiset (etenkin kunnalliset palotarkastajat ja rakennusvalvonta) sekä alan yritysten edustajat.

Koulutusaineiston laadintaa varten tehtiin savupiippu- ja tulisija-alan yrityksille kysely, jonka pohjalta laadittiin tarvittava koulutus- ja tiedotusaineisto yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa.

[Tarkempi ohjelma tästä]

Tuotettu koulutus- ja tiedotusaineisto esitettiin eri paikkakunnilla Suomessa (Helsinki, Turku, Tampere, Oulu, Kuopio ja Kokkola) pidetyissä informaatiotilaisuuksissa. Tilaisuuksien kesto oli noin viisi tuntia kattaen eri asiantuntijoiden alustukset aiheista. Alustajina eri osa-alueilla oli eri osa-alueiden parhaita asiantuntijoita: Antti Koponen RTT, Jari Valtonen Industria Oy, Juhani Jyrkiäinen TSY/ NKL ry, Kari Siponen TUKES ja Perttu Leppänen TTY sekä alan yritysten edustajina Vesa Salminen Warmauunit Oy ja Jari Hautala HärmäAir Oy. Tilaisuuksiin on osallistunut kaikkiaan noin 330 osallistujaa, pääosin rakennusvalvonnan, pelastusalan ja alan yritysten edustajia.

Aineisto sisältää kattavan tietopaketin alan standardeista, ohjeistuksesta, aikatauluista ja valvonnasta. Hankkeen koulutusaineisto on tallennettu SPEK.n ylläpitämälle sivustolle www.paloturvallisuus.info, josta se on vapaasti ladattavissa.


Lisätietoja:

Antti Koponen
Johtaja, rakentamisen määräykset ja standardisointi
Rakennustuoteteollisuus RTT ry
050 414 0082 / antti.koponen@rakennusteollisuus.fi

Jari Valtonen
Toimitusjohtaja
Industria Oy
050-5745654 / jari.valtonen@industria.fi

 

 

EU:n FIRE-RESIST-projekti: Palosimulointimenetelmät tuotekehityksen tukena

                     erikoistutkija Anna Matala / Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

 

10.40             tauko

 

11.00             Paloturvallisuustuotteiden valvonta ja testaus

                     ylitarkastaja Karoliina Meurman / Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes

 

11.45             keskustelu seminaarissa esiin tulleista kysymyksistä

 

12.00             lounas

 

13.00             Komission ja CENin uusimmat kiemurat

                     johtaja Antti Koponen / Rakennusteollisuus RT