Rakentamisen määräykset – toiminta RTT:ssä

Rakennustuoteteollisuus RTT:n Rakentamisen määräykset -osasto osallistuu rakentamisen teknisten säädösten valmisteluun yhteistyössä ministeriöiden, rakennusvalvonnan ja alan järjestöjen kanssa. Tavoitteena on, että määräykset johtavat turvalliseen ja terveelliseen rakentamiseen ja ovat myös yritysten kannalta toimivia ja tasapuolisia.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellään rakentamista koskevat yleiset edellytykset, olennaiset tekniset vaatimukset sekä rakentamisen lupamenettely ja viranomaisvalvonta. Tarkemmin talonrakentamista koskevat säännökset ja ohjeet on koottu Suomen rakentamismääräyskokoelmaan.

Ympäristöministeriö vastaa talonrakentamisen sääntelystä, sisäasianministeriö pelastustoimen laitteiden sääntelystä la liikennevirasto tierakentamisen sääntelystä.

Jäsenyritysten edustajat mukana ohjaamassa

RTT Rakentamisen määräykset -osaston toimintaa ohjaa Rakennusteollisuuden Rakentamisen määräykset -ryhmä. Ryhmän työhön osallistuu RT:n jäsenyritysten edustajia, ja sille raportoidaan rakentamisen määräyksiin ja standardisointiin liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Rakennusvalvonnat sopivat yhtenäisistä tulkinnoista vuoden 2018 alussa

Suurimmat rakennusvalvonnat sopivat uusien rakentamismääräyksien yhteisistä tulkinnoista tavoitteena rakennusvalvontojen, suunnittelijoiden ja hankkeeseen ryhtyvien työn sujuvoittaminen. Tulkintoja tehdään yhteistyössä RT:n, Skolin, Raklin kanssa. Suurten ns. TOPTEN-rakennusvalvontojen yhteistyön taustalla on vuoden alussa tehty RakMK:n uudistus ja maankäyttö- ja rakennuslain muutokset.

TOPTEN RAVA tulkintakortit löytyvät osoitteesta www.pksrava.fi

Rakentamismääräyskokoelman uudistus