Eurokoodit ohjaavat suunnittelua

Eurokoodit ovat kantavien rakenteiden suunnittelua koskevia eurooppalaisia standardeja.

Eurokoodi-sarja koostuu tällä hetkellä 58 osasta. Eurokoodit kattavat varmuuden määrittämisperiaatteet, erilaiset kuormat kuten hyöty-, lumi- ja tuuli-, lämpö-, onnettomuus- ja nosturikuormat. Rakennusmateriaaleille on omat yksityiskohtaiset ohjeet.

Yhteiseurooppalaiset mitoitusohjeet

Rakennuskohteiden rakenteellisessa mitoituksessa ollaan siirtymässä yhteiseurooppalaisiin mitoitusohjeisiin eli eurokoodeihin. Niitä laaditaan CENin teknisessä komiteassa TC 250. RTT:n vastuulla on CEN TC 250 ja sen alatyöryhmät SC1 (kuormat), SC 2 (betonirakenteet), SC 4 (liittorakenteet), SC 5 (puurakenteet), SC 6 (muuratut rakenteet) ja SC10 (mitoituksen perusteet).

Standardien soveltaminen eri maissa vaatii kansallisten liitteiden (NA) laatimista. Suomessa näiden kansallisten liitteiden laatimisesta vastaa ympäristöministeriö talonrakentamisen ja tiehallinto siltojen osalta.

Eurokoodien Helpdesk -palvelulla on omat verkkosivut, joilta näet standardien tämänhetkisen tilanteen.

Eurokoodi-seminaarien aineistot löytyvät tästä linkistä