Kansainväliset asiat

Rakennusteollisuus RT tekee Venäjällä yhteistyötä rakennusalan uusien teknologioiden ja materiaalien käytön edistämiseksi. Se on myös mukana kehittämässä alan koulutusta Venäjällä.

RT:n Venäjä-yhteistyö keskittyy Pietariin ja sen lähiympäristöön. Tarkoituksena on edistää rakennusalan uusien teknologioiden, materiaalien ja valmistusmenetelmien käyttöä Luoteis-Venäjän rakennusmarkkinoilla. Samalla RT edistää suomalaisten rakennusliikkeiden toimintaa Venäjällä ja rakennusmateriaalien vientiä sinne.

Käytännössä yhteistyö tarkoittaa esimerkiksi pilottiprojektia energiatehokkuuteen liittyvistä rakenneratkaisuista sekä projekteja hyvistä työturvallisuuskäytännöistä.

Venäjä-yhteistyötä vuodesta 2003

Venäjä-yhteistyötä hoitaa Talonrakennusteollisuuden Lahti-Kymen piiri ry. Yhteistyötä on tehty vuodesta 2003. Venäläisiä yhteistyön osapuolia ovat Pietarin Rakennusyhdistysten ja organisaatioiden liitto (SSOO), Venäjän rakentajien liitto (RSS) sekä Venäjän Yritysten liitto (Delavaja Russia).

RT osallistuu Venäjällä myös standardisointia koskevaan yhteistyöhön.

Ammatillista koulutusta ja oppimateriaaleja

Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO on vahvasti mukana alan vientikoulutusyhteistyössä, esimerkiksi järjestämällä rakennusalan ammatillista täydennyskoulutusta Luoteis-Venäjällä.

Se on myös mukana tekemässä oppimateriaaleja ja koulutusmenetelmiä venäläisten oppilaitosten ja alan yritysten käyttöön.

Koulutusyhteistyön tavoitteena on nostaa rakentamisen laatua sekä tuotantotehokkuutta ja siten luoda suomalaiselle rakennusviennille uusia edellytyksiä.

Vuosittainen rakennusinsinöörien kilpailu

RT ja Venäjän federaation Ammatillisen koulutuksen kansallinen liitto ovat sopineet vuosittain järjestettävästä, kansainvälisestä rakennusinsinöörien kilpailusta, Master Builder ̶ Engineering. Ensimmäinen ammattitaitokilpailu järjestettiin 2013.