Ohjeet jäsenten asiointipalveluun

Rakennusteollisuus RT:n jäsenyritykset voivat ilmoittaa jäsenmaksuperusteensa ja päivittää omia tietojaan sähköisessä asiointipalvelussa. Poikkeuksena ovat INFRA ry:n jäsenet, joilla on oma palvelunsa.

Vuosittainen jäsentietokysely
-  ilmoita jäsenmaksuperusteet sekä muut yrityksen ja toimipaikkojen jäsentiedot

Yhteystietojen muutos
 - muuta yritystä tai toimipaikkaa koskevia osoite- ym. tietoja
 - selaa, muuta, lisää tai poista henkilöitä ja jakeluja

Lisätietoja ja tunnuksia palveluun voit kysyä:
jasentietokysely@rakennusteollisuus.fi tai RT:n vaihde (09) 12 991

Kirjautumisosoite asiointipalveluun:
https://jasentiedot.rakennusteollisuus.fi