Jäsenmaksut

Rakennusteollisuus RT:n jäsenmaksun suuruus ja perusteet päätetään kalenterivuodeksi kerrallaan. Päätöksen jäsenmaksusta tekee RT:n edustajisto syyskokouksessa.

Jäsenmaksu määritellään jäsenyhdistyksittäin. Se on prosenttiosuus jäsenyritysten edellisen vuoden palkoista tai tuotannon jalostusarvosta. Jäsenmaksu voidaan määritellä myös näiden yhdistelmästä.

Jäsenmaksu sisältää

  • keskusliitto Rakennusteollisuus RT:n osuuden,
  • jäsenyhdistyksen osuuden,
  • Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) osuuden.

Lisätietoja toimialojen 
jäsenmaksuista ja -palveluista:

Talonrakennusteollisuus 
Rakennustuoteteollisuus 
Infra 
LVI-Tekninen urakointi 
Talotekninen teollisuus ja kauppa
Pinta