Hallitusohjelmatavoitteet 2015

Rakennusteollisuuden peruskivet hallitusohjelmaan:


Maankäytön, asumisen, liikenteen ja rakentamisen ohjaus tulee keskittää samaan ministeriöön hallinnon tehostamiseksi


Lupaprosesseja on sujuvoitettava ja sääntelyä järkeistettävä rakennusinvestointien edistämiseksi


Kasvukeskuksissa on varmistettava riittävä asunto- ja tonttitarjonta talouskasvun mahdollistamiseksi


Liikenneinfran palvelukyky on turvattava elinkeinoelämän kilpailukyvyn parantamiseksi


Painopiste on suunnattava olemassa olevan rakennuskannan energiankulutukseen ja energiamuotoihin päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi


Harmaan talouden torjuntatoimien toimivuus ja vaikuttavuus rakennusalalla on selvitettävä yhteiskunnallisten hyötyjen varmistamiseksi

Lue tavoitteet, perustelut ja keinot kokonaisuudessaan
RT:n hallitusohjelmatavoitteiden esitteestä

Katso myös

Hallitusohjelma 2015 rakennusteollisuuden näkökulmasta (yhteenveto 27.5.2015)

Hallitusohjelma lupaa parempaa tiestöä ja lisää asuntoja (tiedote 27.5.2015)

Asuminen ja liikenne yksiin käsiin talouskasvun tueksi (tiedote 29.1.2015)

Tausta-aineistoa

INFRA ry:n hallitusohjelmatavoitteet 

Miten asuntotuotanto rahoittaa kasvukeskusten infrahankkeet (kaavio)

Kannanotto kaavoituksen tehostamiseksi (EK, RT, SAK, RL)

RT ja INFRA: Keinoja lupaprosessien ja kaavoituksen vauhdittamiseksi (pdf)

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumin hallitusohjelmatavoitteet (pdf)

RTY, SKTY ja RT: Tehoa rakentamiseen ohjaukseen ja tarkastukseen (pdf)

Kaupunkipolitiikan tiekartta (pdf)

Radiohaastattelusarja kaupungistumisesta ja infrarakentamisesta

Anu Kärkkäinen
Merja Vuoripuro