Elinkeinoasiat

Rakennusteollisuus RT edistää jäsenyritystensä toimintaedellytyksiä vaikuttamalla rakentamista ja asuntotuotantoa koskeviin talouspoliittisiin päätöksiin, rakennusalaa koskevaan lainsäädäntöön ja terveen kilpailun edistämiseen sekä uusien toimintapojen kehittämiseen.

Keskeisiä alueita ovat elinkeinolainsäädäntö, sopimusasiat, asuntokauppa ja kuluttajansuoja, terve kilpailu ja uudet toimintamuodot, julkiset hankinnat sekä yritystalous ja verotus.

Mitä elinkeinopoliittinen edunvalvonta on käytännössä?

  • Osallistumme lainsäädännön, viranomaismääräysten ja -ohjeiden sekä toimialamme standardien valmisteluun 
  • Teemme aloitteita ja esityksiä sekä annamme lausuntoja
  • Pidämme aktiivisesti yhteyttä muun muassa viranomaisiin, poliittisiin päättäjiin, koti- ja ulkomaisiin järjestöihin sekä tiedotusvälineisiin
  • Edistämme yhteistoimintaa sekä jäsenyritystemme ja jäsenliittojemme kesken että ulkopuolisten sidosryhmien kanssa
  • Toimimme faktojen pohjalta ja olemme valmiit avoimeen vuoropuheluun