Yhdessä osaamistasi rakentaen

RaTuLo-tutkimus

Rakennushankkeen turvallisuusloikka RaTuLo - perusvaatimukset tapaturmien estämiseksi -tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää turvallisuusjohtamista ja alentaa tapaturmataajuutta tilanteissa, joissa työntekijät ovat suorittaneet rakennusalan ePerehdytyksen ennen työmaalle tuloa. Hanke tuottaa helposti hyödynnettävää tietoa työtapaturmista ja niiden estämisestä. Tutkimushanke antaa työvälineitä turvallisuusjohtamiseen, riskien tunnistamiseen ja onnettomuuksien estämiseen sekä uusia perehdytyskäytäntöjä parantamaan työntekijöiden turvallisuutta rakennusalalla.

RaTuLo-tutkimushanke tuottaa tuloksena

  • Analysoitua tietoa kuolemaan johtaneista tapaturmista, niiden syistä ja mahdollisuuksista estää niitä jatkossa.
  • Sekä yrityskohtaisia että alalle yhteisiä työmaan perehdyttämiskäytäntöjä, jotka parantavat työmaiden turvallisuutta yhdessä ePerehdytyksen kanssa.
  • Tutkittua tietoa siitä, miten uudet käytännöt parantavat turvallisuutta ja millaiset käytännöt sopivat erilaisille työmaille.

RaTuLo-tuloksien hyödyntämismahdollisuudet

  • Mukana olevat yritykset voivat hyödyntää kehitettyjä perehdytysmenetelmiä jo sekä hankkeen kuluessa kokeiluun osallistuvilla että muilla työmaillaan.
  • Alan yritykset voivat hyödyntää hankkeen tuottamia käytäntöjä, tutkimustuloksia ja aineistoja yrityksensä turvallisuusjohtamisessa ja omassa kehitystyössään riippumatta siitä ovatko mukana hankkeen kehitystyössä.

Ensimmäiset tutkimustulokset julkaistaan syksyllä 2018. Lopulliset tulokset hankkeen päättyessä maaliskuussa 2020.