Yhdessä osaamistasi rakentaen

RaTuLo-opas

RaTuLo – perusvaatimukset tapaturmien estämiseksi -opas toimii turvallisuusjohtamisen työkaluna.

RaTuLo-oppaaseen kootaan kokemuksista ja hyvistä käytännöistä koottuja työtapaturmien torjuntakeinoja tapaturmakategorioittain. Oppaan tavoitteena on toimia työkaluna työturvallisuusjohtamisessa.