Yhdessä osaamistasi rakentaen

RaTuLo-mobiiliturva

RaTuLo-hankkeen mobiilikokeilussa rakennustyömaan turvallisuustietoa kerätään, hallitaan ja jaetaan puhelinsovelluksen avulla. Mobiiliturva-sovelluksen avulla testataan, miten onnettomuuksia ehkäisevät toimenpiteet ja keinot saadaan nopeasti työntekijöiden tietoon, ja sitä kautta onnettomuudet vähenemään työmaalla. Mobiiliturva tarjoaa tehokkaan kanavan muutoksista tiedottamiseen, osaamisen kehittämiseen ja ylläpitoon, sekä reaaliaikaisen turvallisuustiedon välittämiseen työmaalla.

Mobiiliturvan tavoitteena on

  • tehdä turvallisuustoiminnasta vuorovaikutteista ja osallistavaa
  • aktivoida työntekijä toimimaan oikein onnettomuuksien estämiseksi
  • nostaa turvallisuusosaamisen tasoa ja vähentää onnettomuuksia
  • olla tehokas kanava työturvallisuudesta tiedottamiseen
  • tehostaa työturvallisuustiedon päivitystä
  • helpottaa turvallisuusjohtamista
  • vakioida työmaaonnettomuuksien estämisen keinot helposti käsiteltävään muotoon.

Tutustu Mobiiliturvaan myös Kokeilunpaikka-sivustolla.