Yhdessä osaamistasi rakentaen

KIRA - opintopolkujen ja pätevyyksien avulla parempaan sisäilmaan

KIRA on Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKOn, Kiinteistöalan Koulutussäätiön ja Ammatinedistämislaitossäätiö AEL:n ammatillisen lisäkoulutuksen laadun kehittämishanke. Rahoitus hankkeeseen saatiin Opetushallituksen myöntämänä valtionavustuksena.

Kiinteistö- ja rakennusalalla on käytössä paljon laadunvarmistukseen liittyviä työelämän tutkintoja, pätevyysvaatimuksia ja sertifikaatteja. Nämä osaamisvaatimukset ovat usein työnteon tai ammatinharjoittamisen edellytyksenä. Oppilaanohjauksesta huolimatta pätevyyksien ja niiden sisältyminen näyttötutkintokoulutuksiin on epäselvää.

Hankkeessa paneuduttiin opintopolkujen näkyväksi tekemiseen. Hankkeen keskiössä oli myös kosteus- ja homeongelman esille nostamat sisäilmakysymykset ja niiden ratkaiseminen lisäkoulutuksen laatua kehittämällä.

Hankkeen tavoitteet olivat

  1. Henkilöpätevyydet ja aikaisemmin hankitun osaamisen menetelmien ja kriteerien yhdenmukaistaminen sisäilmakysymyksissä
  2. Koulutuksen laadullisten solmukohtien ja opiskelijiden ohjaustarpeiden selvittäminen tutkinnon suorittamisessa

Järjestimme hankkeen puitteissa yhdellätoista paikkakunnalla maksuttoman Parempi sisäilma -koulutustilaisuuden.