Yhdessä osaamistasi rakentaen
| Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO

Nimityksiä RATEKOssa

Koulutussuunnittelija Arja Vainio on nimitetty koulutuspäälliköksi 1.9.2015 alkaen. Arjan vastuualueena ovat henkilösertifiointi- ja pätevöitymiskoulutus, energiatehokkuus, rakennusfysiikan ja rakentamisen laadun teemakoulutukset sekä työturvallisuus.

DI Meri Hietala aloitti 13.8. RATEKOssa koulutuskoordinaattorina. Meri toimii rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen parissa Arja työparina. Meri on ollut aiemmin Suomen ympäristökeskuksessa,  jossa hänen tehtäviinsä kuului
öljyvahinkojen torjunnasta vastaaville tahoille suunnatun
täydennyskoulutusohjelman koordinointi.