Yhdessä osaamistasi rakentaen
| Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO

RATEKO Oulun Sisäilmapajassa

RATEKO osallistui 11. - 12. marraskuuta Oulussa järjestettyyn Sisäilmapajaan. Paja oli järjestyksessään seitsemäs. Paikalla oli noin 300 asiantuntijaa ja sisäilma-asioista kiinnostunutta kuulijaa.

Sisäilmapajassa Sosiaali- ja terveysministeriö sekä ympäristöministeriö kertoivat kansallisista tavoitteistamme ja hankkeista asumisterveyden edistämiseksi sekä  uuden lainsäädännön myötä voimaan tulleista  rakennusterveys- ja kosteusvaurioasiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista. RATEKOn koulutukset kiinnostivat useita pajavieraita, jopa niin, että osa jaettavista koulutusesitteistämme loppui kesken.

Isäntäkaupunki Oulun viranomaiset ja valtion tutkimuslaitosten asiantuntijat esittelivät kokemuksia  erilaisista yhteistyömalleista sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi. Myös muiden kaupunkien edustajat ja alan yritykset pitivät pajassa puheenvuoroja. Kahden päivän aikana pajassa kuultiin laajasti ajatuksia uusista toimintamalleista ja toisaalta myös käytännön esimerkkejä sisäilmaongelmien ratkaisemisesta.  

Erityisen selvästi pajan puheenvuoroissa nousivat esiin uudis- ja korjausrakennuskohteissa vaikuttavien  useiden toimijoiden  välisen yhteistyön mahdollisuudet rakennusterveyden edistämisessä.

Oululaisia esitelmiä kuunneltiin erityisellä mielenkiinnolla, sillä Oulun ja Helsingin toimintamallit palkittiin lokakuussa 2015 Kosteusturvallisen rakentamisen palkinnolla. http://www.ril.fi/fi/etusivu/ajankohtaista-2/kosteusturvallisen-rakentamisen-palkinto-helsingin-ja-oulun-rakennusvalvontavirastoille.html

Sisäilmapajan esitelmät ovat luettavissa:  http://www.sisailmayhdistys.fi/Tapahtumat/Sisailmapajat/Sisailmapaja7