Yhdessä osaamistasi rakentaen

Opiskelu

RATEKO on rakennusalan ammatillinen erikoisoppilaitos, jossa opiskelet monimuotoisesti, joustavasti ja työelämälähtöisesti. Voit opiskella joko tutkintotavoitteisesti, hankkia erilaisia sertifiointeja ja pätevöitymisiä, tai osallistua erilaisiin teemakoulutuksiin. Aikuisopiskelijan elämäntilanne ja haastava arki on huomioitu opiskelussa, joka linkittyy sujuvasti omaan työhön ja sen vaatimuksiin.

Monimuotoisesti

Koulutuksissa hyödynnetään erilaisia opiskelumuotoja ja -tapoja.

 • Tutkintokoulutukset sisältävät lähiopintoja, työssä oppimista, tenttejä ja näyttötehtäviä.
 • Henkilösertifiointi- ja pätevöitymiskoulutukset muodostuvat lähiopinnoista, tenteistä ja näyttötehtävistä.
 • Teemakoulutukset kestävät 1 - 3 päivää ja pitävät sisällään lähiopintoja.

Pidemmissä koulutuksissa joustavuutta lisäävät verkko-oppimisympäristö Moodle ja verkkoluennot.

Työelämälähtöisesti

RATEKOn koulutuksiin osallistuvat ovat työelämässä olevia aikuisia, ja kouluttajana toimii aina oman alansa huippuosaaja.

 • Lähipäivien aikana on mahdollista verkostoitua saman alan osaajien kanssa. Lähipäivien keskustelut ja kokemuksien vaihdot ovatkin useiden opiskelijoiden mielestä opintojen parasta antia.
 • Työssä oppiminen ja näyttötehtävät liittyvät aina opiskelijan omaan työelämään.
 • Näyttötutkinnoissa ja pidemmissä koulutuksissa olemassa oleva osaaminen AHOToidaan. AHOT tarkoittaa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista.
 • Lisätietoja henkilökohtaistamisesta.

Asiantuntijoiden opastuksella

RATEKO on verkottunut laajasti ja sidosryhmiemme ansiosta voimme tarjota alan viimeisimmän ja ajankohtaisimman tiedon sekä parhaat luennoitsijat.

Mukavassa ympäristössä

Käyttämämme koulutustilat ovat erinomaisesti varustettuja ja ne sijaitsevat hyvien kulkuyhteyksien päässä.

 • Koulutuspäivät alkavat klo 8.00 tai 9.00.
 • Koulutuspäivät päättyvät klo 16.00 tai 17.00.
 • Paikoitustilat ovat maksuttomia.

Koulutuspäiviin sisältyy useimmiten aamukahvi, lounas ja iltapäiväkahvi.

RATEKOssa olet osaavissa käsissä

RATEKOlla on yli 50 vuoden kokemus koulutusten järjestämisestä, eli osaamme asiamme.

 • Seuraamme rakennusalan muutoksia ja kehitämme koulutuksiamme alan tarpeita vastaaviksi.
 • Keräämme palautetta kaikista opetustapahtumista, jotta voimme kehittää toimintaamme ja koulutuspäivien ja koulutusten sisältöä. Saamamme palaute on useimmiten kiitettävää.
 • Koulutuksilla on aina nimetty yhteyshenkilö, joka vastaa koulutuksen sisällöstä ja käytännönjärjestelyistä.
 • Pidemmissä koulutuksissa yhteyshenkilö toimii tutkinnon ohjaajana tukien opintojen etenemistä.
 • Suurimmalla osalla henkilöstöstä on rakennusalan tutkinto.

Osallistuminen kaikkiin koulutuskohtaisiin lähiopetuspäiviin vaaditaan hyväksytyn suorituksen saamiseksi. Mikäli opiskelijalle tulee yllättävä este tai hänellä on jokin muu pakottava syy poissaoloon, tulee siitä ilmoittaa välittömästi koulutuksen vastuuhenkilölle ja sopia hänen kanssaan lähipäivän korvaavasta toteutustavasta.