Yhdessä osaamistasi rakentaen
| Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO

Syysseminaarin satoa

Rakennusteollisuuden ja ammattikorkeakoulujen yhteinen syysseminaari 12.-13.10.2017 kokosi Helsinkiin edustavan joukon rakennusalan amk-opettajia opetussuunnitelmatyön ja opetuksen kehittämisen pariin.

Työpajatyöskentelyä opetussuunnitelmien parissa

Ensimmäinen seminaaripäivä oli rauhoitettu työryhmätyöskentelyyn. Työryhmät työstivät mm. rakennesuunnittelun opetussuunnitelmaa ja sen sisältöjä eri näkökulmista, toinen työryhmä puolestaan keskittyi pohtimaan tuotantoinsinöörikoulutuksen uudistamista. Työpajapäivän päätti yhteinen keskustelutilaisuus ohjeellisesta rakennesuunnittelun opetussuunnitelmasta. Tilaisuudessa oli mukana FISEn lautakuntien jäseniä ja yliopistojen yhteyshenkilöitä tuomassa lisänäkökulmia pohdintoihin.

Koontia ja kokemuksia

Molempien työryhmien tulokset esiteltiin kaikille toisen seminaaripäivän alussa, ja niistä virisi mukavasti keskustelua. Rakennusalan muutostrendit ja teknologioiden ja toimintatapojen kehittyminen vaativat koulutuksen kehittämistä, mikä korostaa opetussuunnitelmatyön tärkeyttä ja tekee sen kiinnostavaksi.

Uudet osaamisvaatimukset haastavat myös oppimateriaalin ja sille asetettavat vaatimukset. Oppimateriaalin ajankohtaisuus ja kiinnostavuus on avainasemassa alan vetovoimaisuutta pohdittaessa. Yhteisen verkko-opetusmateriaalin koostamiseksi ammattikorkeakoulut ovatkin hakemassa hankeavustusta Opetushallitukselta.

Keskustelujen lisäksi päivään mahtui myös kokemuksia. YIT Rakennus Oy:n hankejohtaja Tapio Salo esitteli Pasilaan rakennettavan Tripla-kaupunkikeskuksen projektinhallintaa, jota työmaalla tehty kierros täydensi. Myöhemmin päivällä Sami Saari RALA:sta esitteli työmaan kosteudenhallintaa auttavan Kuivaketju10-toimintamallin, joka on mukana eri puolille Suomea ulottuvassa rakentamisen ajankohtaiskiertueessa.

Panu Tuominen RATEKOsta kertoi työmaan sähköisestä yleisperehdytystyökalusta, ePerehdytys-palvelusta. Päivän päätteeksi Lauri Pakkanen Rakennusteollisuus RT:stä laittoi seminaariväen vielä pohtimaan rakennusalan opiskelun vetovoimaisuutta ja kiinnostavuutta, sekä mahdollisuuksia kasvattaa sitä. Hän kannusti ammattikorkeakouluja rohkeasti tarttumaan alueellisiin yrityskumppaneihin ja yhteistyömallien kehittämiseen.

Keskustelu jatkuu

Helsingissä virinnyt keskustelu jatkuu ja syvenee Porissa, kun kevätseminaari järjestetään yhdessä Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMKin kanssa 17.-18.5.2018.

Linkit

Rakentamisen ajankohtaiskiertue
ePerehdytys