Yhdessä osaamistasi rakentaen
| Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO

Laadukkaita lopputöitä RTA-loppuseminaarissa

RATEKOn Rakennusterveysasiantuntija RTA -koulutusohjelmassa vuonna 2014 aloittaneet opiskelijat esittelivät loppuseminaarissa opinnäytetöitään viime viikolla. Kahden päivän aikana kuultiin tuloksia useista erittäin huolella tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä.

Seminaarissa keskusteltiin vilkkaasti mm. asuntokauppoja koskevien riita-asioiden liittymisestä rakennuksen kuntoa koskeviin erimielisyyksiin.

Valitettavan usein riidan taustalla on huonosti toteutettu kuntotarkastus tai se, ettei tarkastuksen tuloksia ole kirjattu asianmukaisesti tarkastusraportteihin. Tarkastusten tilaajat eivät ole vaatineet tarkastusten tekijöiltä pätevyyksiä eikä tarkastustyö ole ollut laadukasta.

Tavoitteena on, että RTA –sertifioidut asiantuntijat tekevät kuntokartoitukset perusteellisesti ja raportoivat kartoituksen tulokset asianmukaisesti. Mitä useammat kuntotarkastukset tehdään asianmukaisesti, sitä harvemmasta asuntokaupasta syntyy jälkikäteen riitaa. Tavoitteena on myös, että asuntokauppoja suunnittelevat yksityishenkilöt ryhtyvät jatkossa aktiivisesti hyödyntämään sertifioiduista RTA-asiantuntijoista ylläpidettävää rekisteriä.

On nähtävissä, että kunnat ryhtyvät asteittain vaatimaan rakennustensa kuntotutkimusten suorittamisesta vastaavilta henkilöiltä RTA-pätevyyttä. Muut tilaajat tulevat seuraamaan kuntien esimerkkiä.

Kuntien palvelurakennusten, kuten koulujen, kuntoa koskevista ongelmista, ongelmien kartoittamisesta ja toimintasuunnitelmista  kannattaa tiedottaa kuntalaisille mahdollisimman avoimesti. Kunnan tilakeskuksen vastuuhenkilön  ja viestintäammattilaisen yhdessä laatimat ajantasaiset ja avoimet tiedotteet ovat paras tapa jakaa kuntalaisille tietoa. On tärkeää, että rakennusterveysasioista perillä oleva ammattilainen osallistuu tiedotteiden laatimiseen, jotta tiedotus pysyy oikeansuuntaisena.

Pk-rakennushankkeiden kosteudenhallinnassa avainasemassa ovat rakennusvalvojat, jotka vaativat hyvää kosteudenhallintaa.

RATEKOn RTA-koulutusohjelman koulutettavat ovat kukin työelämässä olevia oman alansa asiantuntijoita. Koulutettavat antoivat palautetta siitä, että koulutusohjelman aikana koulutettavien keskinäiset keskustelut ovat olleet erityisen antoisia. Seuraava RATEKOn  RTA-koulutus alkaa 19.1.2016.

Tutustu seminaariesitelmiin ja -julkaisuun

Lisätietoja RTA-seminaarista ja -koulutuksesta antavat

Arja Vainio, koulutuspäällikkö, puh. 050 384 5304
Meri Hietala, koulutuskoordinaattori, puh. 040 534 1960

etunimi.sukunimi(@)rateko.fi