Yhdessä osaamistasi rakentaen

Rakennusterveysseminaari 2018

RATEKOn Rakennusterveysasiantuntijan koulutuksessa 2017 aloittaneet opiskelijat esittelivät loppuseminaarissa 6.-7.6.2018 opinnäytetöitään. Seminaariesitelmät ja osa opinnäytetöistä ovat ladattavissa tältä sivustolta.

RTA-seminaarikirja 2018

Tilaisuuden puheenjohtajajien avauspuheenvuorot

 Vesa Pekkola, STM

Timo Turunen, Ramboll Finland Oy

Ohjeet ja toimintamalli

Kuntotutkimusten arviointiin vaikuttavat tekijät

Rakennusten ilmanpitävyys ja rakenteiden tiiviys sekä tiivistyskorjaus

Korjaustapojen valinta

Kosteus- ja sisäilmatekniset kuntotutkimukset ja altistumisen arviointi

Korjausperiaatteita