Yhdessä osaamistasi rakentaen

RTA1-loppuseminaari 2016

RATEKOn Rakennusterveysasiantuntijan koulutuksessa 2015 aloittaneet opiskelijat esittelivät loppuseminaarissa 30.-31.8.2016 opinnäytetöitään. Seminaariesitelmät ovat ladattavissa tältä sivustolta. Varsinaisia opinnäytetöitä voi tiedustella opinnäytetöiden tekijöiltä itseltään.

RTA1 -seminaaritiivistelmä

Tilaisuuden puheenjohtajat

Jari Keinänen, johtaja, Sosiaali- ja terveysministeriö

Timo Turunen, TkL, Ramboll  Finland Oy

Työkaluja prosessiin

Terveydensuojelun  avainprosessit - TsL:n 13§:n mukainen ilmoituskäsittely
Tomi Jormanainen, Porvoon kaupunki, terveydensuojelu
                                                          
Homeloukkujen ja terveyshaitan yhteys
Heikki Rautio, Hengitysliitto ry

Omakotitalon myyjän ja ostajan opas
Hannu Kärki, Polygon Finland Oy

Työkaluja sisäilmaongelman vakavuuden arviointiin
Timo Kinnari, Vaasan Talotoimi –liikelaitos

Tuotannon ohjaus

Sisäilmakorjausten tuotannon ohjaus ja laadunvarmistus
Ari Jalonen, Raision kaupunki

Kuntotutkimuksen merkitys peruskorjausurakassa esimerkein
Juha Laristo, NCC Rakennus Oy

Työmaan aikaisen puhtaudenhallinnan opas
Saija Korpi, A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Suunnittelun ohjaus

Koulurakennuksen korjaussuunnittelu sisäilmatutkimusten pohjalta. Korjaushankeselvitys. 
Otto Kanniainen, Sweco Rakennetekniikka Oy

Erityismenettely julkisivun rakennusfysikaalisessa suunnittelussa
Anssi Knuutila, Ramboll Finland Oy

Kaksoislaattapalkiston korjausmenetelmät sisäilman laadunparantamiseksi
Laura Hongisto, Vahanen Rakennusfysiikka Oy

Ilmanvaihdon vaikutus

Päiväkodin nukkumahuoneiden ilmanvaihdon riittävyys päiväunien aikana
Pia Gummerus, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Tuusulan kunta

Ilmavaihdon riittävyys koulussa
Harri Varis, Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto

Ilmanpuhdistinlaitteiden vaikutukset työperäisen altistumisen hallinnassa
Arto Ylinen, Sirate Group Oy

Ilmanvaihdon vaikutus

Kiinteistön käyttöajan ulkopuolisten ilmanvaihtojärjestelyjen vaikutus sisäilman laatuun
Paula Hänninen, Porvoon kaupunki

Epäpuhtauksien hallinta rakenteiden alipaineistuksen avulla
Toni Lammi, Vahanen Rakennusfysiikka Oy

Rakennuksen painesuhteiden hallinta ilmanvaihdon eri käyttötilanteissa
Reijo Vasama, Raision kaupunki

Ilmavaihdon merkitys ja ylläpito
Janne Louho, LVI-Trio Oy

Sisäilman kuitukorjaukset
Tuomo Kollanen, Vahanen Oy

Ilmanvaihtojärjestelmän tutkimukset ja olosuhdemittaukset
Pekka Kallioniemi, Sirate Group Oy

Kuntotutkimukset ja korjaus

Koulurakennuksen kuntotutkimus
Jouni Vuohijoki, RTC Vahanen Turku Oy

Kulttuuri- ja kongressikeskuksen sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus
Risto Grönberg ja Matti Kaijomaa, Raksystems Insinööritoimisto Oy

Vanhainkotikäytössä olleen rakennuksen sisäilmasto- ja kuntotutkimus
Saija Hokkanen, Insinööritoimisto Hokkanen Oy

Palvelutalon kuntotutkimus ja ehdotus korjausmenetelmistä
Tuukka Korhonen, Polygon Finland Oy

Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus vanhusten laitoshoitoyksikössä
Peter Rosenholm, Oy SanCon Finland Oy

Omakotitalojen riskirakenteiden huomioiminen vuotovahinkokartoituksen yhteydessä
Mikko Mustonen ja Vesa Sormunen, A-Kuivaus Oy

Sisäilmaongelmaisen rintamamiestalon kuntokartoitus ja korjaussuunnitelma
Mika Mäkitalo, AT-Rakennus Oy (työ ei ole julkinen)

Valesokkelin korjaus ja laadunvarmistus
Esa Perho, Insinööritoimisto Esa Perho Oy

Vanhan tehdaskiinteistön muuttaminen moderniksi oppimisympäristöksi
Jarmo Minkkinen, ISS Proko Oy

 

 

Tarkistettu
27.6.2016