Yhdessä osaamistasi rakentaen

Tutkinnot

Johdon erikoisammattitutkinto RAKENTA-JET on johtamistaitoja syventävä ja vahvistava esimieskoulutus. RATEKOn järjestämä RAKENTAJA JET on ainoa rakennusalan tarpeisiin räätälöity johtamisen erikoisammattitutkinto. JET on Opetushallituksen virallinen näyttötutkinto.

Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto RET soveltuu vaativissa rakennusalan työnjohto- tai projektinhallintatehtävissä toimiville, joilla on vähintään viiden vuoden kokemus em. tehtävissä. RETissä on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa: talonrakennus- ja infra-ala. Tutkinto perustuu Opetushallituksen vahvistamiin Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinnon perusteisiin.

Rakennustuotannon erikoisammattitutkinto REAT:n suorittaneella työnjohtajalla on varmuutta johtaa ja kehittää työmaatoimintoja turvallisesti, tehokkaasti ja tuottavasti. Tutkinto perustuu Opetushallituksen vahvistamiin Rakennustuotannon erikoisammattitutkinnon perusteisiin.

Muuntokoulutus työntekijästä työnjohtajaksi TT-REAT:n tavoitteena on kouluttaa kokeneista työntekijöistä päteviä ja tehtävänsä osaavia työnjohtajia. Koulutuksen aikana suoritetaan Opetushallituksen vahvistamien tutkinnon perusteiden mukaan Rakennustuotannon erikoisammattitutkinto REAT.