Yhdessä osaamistasi rakentaen

Esimies ja työsuojeluyhteistyö

Rakennustyömaalla työskentelevä työnjohtaja on työnantajan sijainen ja hoitaa työturvallisuuslaissa työnantajan velvollisuudeksi säädettyjä tehtäviä. Työnjohdon velvollisuuksiin kuuluu myös tarkkailla työympäristöä ja työtapojen turvallisuutta.

Miten toimitaan tilanteissa, joissa työturvallisuus vaarantuu? Miten ennakoidaan ja ohjataan työmaata turvallisiin työtapoihin?

Tule saamaan varmuutta turvallisuusjohtamiseen. Päivän aikana käydään työturvallisuusjohtamiseen liittyviä asioita läpi harjoitusten sekä keskustelujen kautta.

Esite