Yhdessä osaamistasi rakentaen

Työturvallisuus

Työturvallisuuskoulutukset antavat tietoa ja taitoa on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita. Tietoa ja taitoa tarvitaan työntekijöiden työkyvyn turvaamiseen ja ylläpitämiseen. Tärkeää on myös oppia ennalta ehkäisemään ja torjumaan työtapaturmia, ammattitauteja ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja.