Yhdessä osaamistasi rakentaen

Rakenteiden ilmatiiviyden parantaminen

Koulutuksessa paneudutaan ilmatiiviyden parantamiseen muiden korjaustoimenpiteiden yhteydessä.

Sisältö

 •  Tiivistyskorjaukset
  • tiivistyskorjausten tavoitteet - ja rajoitteet
  • suunnittelussa huomioitavat asiat
  • toteutuksessa huomioitavat asia
  • tiivistysmateriaaleja ja esimerkkiratkaisuja
  • korjausten jälkeinen seuranta
 • Merkkiainekokeet
  • vaatimukset tutkijalle ja tutkimuslaitteistolle
  • yleisimmät merkkiainekaasut ja niiden käyttö
  • kokeiden suorittaminen ja tulosten raportointi
  • tulosten luetettavuuden arviointi

Koulutus soveltuu Rakentamisen sertifikaatin täydennyskoulutukseksi rakennusten tiiviyden mittaajille.