Yhdessä osaamistasi rakentaen

Kosteusmittaustulosten tulkinta

Koulutuksessa harjoitellaan syyn selvittämiseksi tehtävän mittaussuunnitelman laatimista, mittaustulosten pohjalta tehtävää tulosten tulkintaa ja johtopäätösten tekoa.

Kohderyhmä

Koulutuspäivä soveltuu

  • rakenteiden kosteudenmittaajille
  • kosteusvauriotutkijoille
  • korjaussuunnittelijoille
  • rakenteiden kuivatusta suunnitteleville ja toteuttaville henkilöille
  • kiinteistöjen kunnosta ja korjauksista vastaaville henkilöille
  • rakennusyritysten tuotanto- ja suunnitteluhenkilöstölle

Koulutus soveltuu Rakenteiden kosteuden mittaajan -henkilösertifikaatin täydennyskoulutukseksi.

Sisältö

Oikein suoritetulle kosteusmittaukselle asetettavat vaatimukset

  • Miten mittaustuloksia tulkitaan?
  • Mittaustarkkuustarkastelu
  • Mikä on normaalia ja mikä ei?
  • Mitä tuloksista voidaan päätellä?

Toimenpidesuositusten määrittely
Kosteusmittaustulosten analysointi
Esimerkkejä virhetulkinnoista