Yhdessä osaamistasi rakentaen

RTJ-koulutuksen sisältö

Saat valmennusjaksoilta heti käyttöösi toimivia työkaluja strategiaosaamiseen ja henkilöstön johtamiseen.  RTJ -työvälineillä on käyttöä myös pitkälle tulevaisuuteen. Työstät oman osaamiskansiosi koulutuksen välitehtävien myötä valmentajiemme ohjauksessa. 

1. LIIKETOIMINTAJOHTAMINEN I, HENKILÖSTÖ‐ JA SYVÄJOHTAMINEN 22.-23.10.2019
 • RTJ ‐koulutuksen avaus ja opiskelun ohjeistus
 • Syväjohtamisen® ‐malli henkilöstöjohtamisen menestystekijänä
 • Strategia, mitä ja miksi. Strategian tasoja organisaatiossa
 • Kilpailustrategiajäsennyksiä, menestystekijöiden määrittäminen
 • Strategian toteuttamisen haasteet, laadinta ja työ
2. HENKILÖSTÖN JOHTAMINEN II JA NEUVOTTELUTAIDOT 19.-20.11.2019
 • Vuorovaikutuskäyttäytyminen, toimintaympäristön merkitys
 • Henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, vuorovaikutuskäyttäytymisen kriittinen arviointi
 • Itsensä johtaminen – Työyhteisön johtaminen
 • Neuvottelutaidot, hyvä neuvottelutapa, konfliktien käsittely
 • Kulttuurien välinen viestintä, monikulttuurinen rakennustyömaa
3. RAKENNUSHANKKEEN TUOTESUUNNITTELU JA URAKKASOPIMUSJURIDIIKKA 17.-18.12.2019
 • Suunnittelupalvelujen hankintamenettely, suunnitteluohjelman laadinta
 • Rakennushankkeen projektiaikataulutus
 • Tiukkaa urakkasopimusasiaa
4. ARVOT, ASIAKKUUS, VERKOSTOT, MARKKINOINTI JA TIETOMALLINNUS 7.-8.1.2020
 • Arvot käyttäytymistä ohjaavana voimana
 • Asiakkuus ja verkostot
 • Tietomallinnus, uudet suunnittelumenetelmät ja tekniikat suunnittelun ohjauksessa
 • Rakennusyrityksen tuotantojohtajan markkinointisuunnitelma
 • Arvojen ja uskomusten merkitys ihmisten toiminnassa
 • Asiakassuhteen luominen ja säilyttäminen
5. RAKENNUSHANKKEEN TUOTANNON HALLINTA 11.-12.2.2020 
 • Ajankohtaista laadusta
 • Tuotannon johtaminen - kokonaisuuden hallinta
 • Tapaturmat, perehdyttämisen ja aloituspalverien ongelmat
 • Yhteistoiminnan menetelmät rakennushankkeessa
 • Laadun hallinta
 • Projektien johtaminen ja tuotannon kehittäminen
 • Tuottavuuden ja tehokkuuden varmistaminen
6. HENKILÖSTÖN JOHTAMINEN III, LIIKETOIMINTAJOHTAMINEN II 17.-18.3.2020  
 • Työsuhdelainsäädäntö ja henkilöstöjohtaminen 
 • YT-neuvottelut, työvoiman vähentäminen suhdannevaihteluissa, työsuhteen päättyminen
 • Rakennushankkeen talous
 • Tuloslaskelman ja taseen sisältö ja niiden välinen vuorovaikutus
 • Rakennushankkeen kustannusohjaus, tavoitehinta‐ ja rakennusosa‐arviomenettely
7. RAKENNUSHANKKEEN TALOUS 21.-22.4.2020
 
 • Kilpailukyky, kannattavuus ja maksuvalmius sekä tilinpäätöksen tulkinta
 • Rahoituksen ja maksuliikenteen hallinta
 • Kassavirtalaskelma, päätöksenteko rahavirtojen hallinnan kautta
 • Materiaalihankinnat, konsultti- ja suunnittelusopimukset
 • Rakennustyömaan ympäristöjohtaminen, energia- ja materiaalitehokkuus sekä työmaan olosuhdehallinta

8. HENKILÖSTÖN JOHTAMINEN, KEHITTYMISEN SEURANTA JA LOPPUTENTTI 12.-13.5.2020

 • Syväjohtamisen mallin ydinasioiden kertaus
 • Toistoprofiili, kehittymisen seuranta ja raportointi
 • Uusien tavoitteiden asettaminen uuden kehityssuunnitelman muodossa
 • Henkilökohtaisten kehityssuunnitelmien esittely
 • Lopputentti

Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin.