Yhdessä osaamistasi rakentaen

Rakennusalan tuotantojohdon koulutus RTJ

Rakennusalan tuotantojohdon RTJ -koulutuksessa kehität ammattitaitoasi ja saat uusien tietojen, taitojen ja osaamisen myötä vankan ammatillisen osaamisperustan tuotantojohdon ja ylemmän esimiestason avaintehtävien menestykselliseen hoitamiseen. RTJ-koulutusohjelman yhteydessä on mahdollista suorittaa Johdon erikoisammattitutkinto RAKENTAJA-JET.

RTJ-koulutusohjelma on räätälöity rakennusyritysten päällikkö- ja johtotehtävissä toimiville sekä tuotantojohdon tehtäviin valmentautuville henkilöille. Ohjelman suoritettuasi ja muiden pätevyysvaatimusten täyttyessä FISEn työpäällikön pätevyyttä.

RTJ suoritetaan monimuotokoulutuksena

Rakennusalan tuotantojohdon koulutus suoritetaan monimuotokoulutuksena ja se muodostuu:
 • kahdeksasta kahden valmennuspäivän jaksosta (yhteensä 16 päivää)
 • kuudesta omaan työtehtävään liittyvästä välitehtävästä ja annettuun kirjallisuuteen perehtymisestä sekä lopputentistä
 • Koulutusohjelmaan sisältyy työhyvinvointia edistäviä ohjattuja fyysisen kunnon kehittämiseen tähtääviä osuuksia.

Rakennusalan tuotantojohdon koulutuksen aihealueet

 • Liiketoimintajohtaminen
 • Henkilöstön johtaminen ja syväjohtaminen
 • Tuotantojohdon sopimustekniikka
 • Rakennushankkeen talous
 • Neuvottelutaidot, markkinointi ja asiakasviestintä
 • Rakennushankkeen tuotesuunnittelu
 • Projektin johtaminen
 • Rakennushankkeen tuotannon hallinta

 RTJ-koulutuksen esite

RTJ-koulutusohjelman yhteydessä on mahdollista suorittaa Johdon erikoisammattitutkinto RAKENTAJA-JET.