Yhdessä osaamistasi rakentaen

Kosteusvaurion korjaustyönjohtaja

Kosteusvaurion korjaustyönjohtajan täydennyskoulutus antaa osaamista ja varmuutta vaativiin korjauskohteisiin. Täydennyskoulutuksen suoritettuaan ja muiden pätevyysvaatimusten täyttyessä voi hakea FISEn Kosteusvaurion korjaustyönjohtajan pätevyyttä. Koulutus alkaa 14.5.2019.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuutena on huolehtia siitä, että hankkeessa on kelpoisuusvaatimukset täyttävät työnjohtajat. RATEKO tarjoaa valmentavaa koulutusta poikkeuksellisen vaativan vaativuusluokan kosteusvaurion korjaustyönjohtajan pätevyyttä varten.

Koulutuksen sisältö

RATEKOn Kosteusvaurion korjaustyönjohtajan täydennyskoulutus on laajuudeltaan 21 op. Kouluttajamme ovat oman alansa huippuosaajia. Täydennyskoulutusohjelman sisältää:

  • Rakennusfysiikka 3 op
  • Korjausrakentamiseen painottunut rakennetekniikka  ja -suunnittelu 5 op
  • Materiaali-, valmistus- ja tuotantotekniikka 5 op
  • Kuntotutkimismenetelmät 3 op
  • Talotekniset järjestelmät 2 op
  • Sisäympäristöolosuhteet 3 op

Pätevyys

Rakennustyön työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) luvussa 17. Säädösten soveltamista ohjaa Ympäristöministeriön ohje YM4/601/2015.

Kosteusvaurion korjaustyönjohtajan pätevyyden myöntämisen edellytykset on listattu FISE Oy:n sivuilla kunkin vaativuusluokan osalta erikseen.