Tilastot, suhdanteet, tutkimukset

Infra on väyliä ja terminaaleja, vesi- ja energiahuoltoa sekä viihtyisiä, rakennettuja ympäristöjä kuten puistoja. Hyödynnät infrarakenteita lukuisia kertoja päivän mittaan.

Infraa ovat arjen kannalta välttämättömät tekniset rakenteet kuten kadut, tiet, radat, tunnelit ja sillat. Infraa ovat myös satamat ja lentokentät sekä maan alla risteilevät tekniset verkostot, joissa kulkee vesi, lämpö, sähkö ja tieto. Virkistysalueet ovat vihreää ja virkistävää infraa. Yli neljäsosa Suomen rakentamisen kokonaisvolyymista on infran rakentamista ja kunnossaspitoa.

Infraa rakennetaan, korjataan ja hoidetaan vuosittain lähes yhdeksällä miljardilla eurolla.

  • hieman alle 60 % työstä julkiselle sektorille (kunnat 40 %, valtio 20 %)
  • loput 40 % yksityiselle sektorille, esim. talonrakennus- ja kaivosteollisuudelle
  • infra-ala työllistää suoraan 45 000 suomalaista
  • miljoonalla eurolla työllistyy 13 - 15 ihmistä vuodeksi