Tilastot, suhdanteet, tutkimukset

Talonrakentamiseen liittyvät pohjatyöt mukaan laskien infrarakentaminen edustaa noin neljäsosaa rakentamisen kokonaismäärästä Suomessa. Syksyllä 2020 alan suhdannekuva on synkkenevä.

Huhti–kesäkuussa 2020 infraurakoitsijoiden tilauskannan pituus romahti alle puoleen vuoden takaisesta: 8,25 kuukaudesta alle 4 kuukauteen. Heinä–syyskuussa 2020 tilauskannan pituus painui alle kolmeen kuukauteen. Tiedot selviävät EK:n suhdannebarometristä. Barometriin osallistui toisella vuosineljänneksellä 23 ja kolmannella vuosineljänneksellä 33 maarakennusalan yritystä. Vastaajayritykset edustavat noin miljardia euroa alan kokonaisliikevaihdosta.

MANK ry:n syksyllä 2020 julkaistussa suhdannekatsauksessa infratyön tilaajat raportoivat urakoitsijoiden tarjoushalukkuuden kasvusta ja tarjoushintojen laskusta sekä nostavat haasteeksi kuntien säästötoimenpiteet ja hankkeiden aikataulumuutokset.

Infrahankkeiden suunnittelu vähenee. Suunnittelutoimistoja edustavan SKOL ry:n suhdannekatsauksen mukaan suunnittelijoiden uudet tilaukset vähenivät 7 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna huhti–kesäkuussa 2020. Vuosi sitten vastaavalla jaksolla tilaukset kasvoivat 24 prosenttia.

Tilastokeskuksen maarakennuskustannusindeksin mukaan maarakentamisen hinta on pysytellyt alamaissa. Esimerkiksi syyskuussa 2020 laskua vuodentakaiseen nähden oli -2,5 prosenttia, päällysteissä -6,7 prosenttia.

EK:n suhdannebarometri, tiedote >
MANK ry:n Infrasuhdanteet-katsaus (pdf) >
SKOL ry:n suhdannekatsaus (pdf) >
Maarakennuskustannusindeksi >

Infraa rakennetaan, korjataan ja hoidetaan vuosittain lähes yhdeksällä miljardilla eurolla.

  • hieman alle 60 % työstä julkiselle sektorille (kunnat 40 %, valtio 20 %)
  • loput 40 % yksityiselle sektorille, esim. talonrakennus- ja kaivosteollisuudelle
  • infra-ala työllistää suoraan 45 000 suomalaista
  • miljoonalla eurolla työllistyy 13 - 15 ihmistä vuodeksi