Ett recept för bättre kommunal ekonomi

1. SATSA PÅ INFRASTRUKTUR

Lockar din kommun med möjligheter till rekreation, trivsel och framgång? Erbjuder kommunen lägen med goda förbindelser?

Högklassiga tekniska nätverk samt bra trafikleder och kollektivtrafiklösningar lockar till sig bostäder och företag.

Inventera infrastrukturen, och när du vet tillräckligt – agera! Ta kontroll över eftersatt underhåll av samhällsteknik. Främja investeringar som möjliggör tillväxt och välmående.

2. KOLL PÅ UPPHANDLINGEN

Vem i kommunen gör miljonupphandlingarna och med vilken kompetens? Inser man upphandlingskompetensens strategiska roll?

Upphandling av samhällsteknik påverkar kommunens framgångs- och tillväxtplaner under en lång tid. Man kan inte sköta stora trafikledsprojekt, livsviktiga tekniska nätverk eller eftersatt underhåll vid sidan om annat arbete.

Utveckla och förenhetliga upphandlingarna tillsammans med andra kommuner och med företag i branschen. Samla in respons. Se till att beställare har goda kunskaper om marknaden samt de rätta dokumentmallarna. Om den lokala marknaden fungerar, finns resurserna på nära håll och kommunens skatteintäkter ökar.

3. VRID UPP EFFEKTEN

Producerar din kommun de samhällstekniska tjänsterna nu på det mest ekonomiska sättet?

Om tjänsterna genomförs som kommunens eget arbete är mängden personal och maskiner standard, även om behovet varierar. Ett alternativ är att skaffa en tjänst endast vid behov. Det finns gott om samarbetsmodeller för offentliga och privata aktörer. Infrastrukturarbetet tar aldrig slut i kommunen.

Frigör kommunens pengar – som nu är bundna till egna maskiner, hallar och personal – till nyttigare ändamål. Köp tjänster flexibelt av lokala företag och spara miljoner. Samtidigt får kommunen tillgång till marknadens effektivaste teknik och praxis.