Service för medlemmar

Vi erbjuder våra medlemmar information, utbildning, studieresor och gemensamma evenemang där de kan bilda nätverk och utveckla sin affärsverksamhet.

INFRA rf erbjuder sina medlemmar kurser och utbildningar, intressanta mäss- och företagsbesök, studieresor och kulturella aktiviteter. Medlemmarna får värdefulla förmåner på till exempel bränsle, maskintillbehör och försäkringar från företagspartnerna. 

En viktig del av medlemsservicen är den juridiska rådgivningen i arbetsmarknads- och näringsfrågor samt avtalsförhandlingarna med arbetstagarorganisationerna.

INFRAs tjänster finns nära till hands. Distriktsföreningarnas verksamhet omfattar hela Finland från Hangö till Utsjoki. När ett företag ansluter sig till INFRA blir företaget automatiskt medlem i både centralförbundet och den egna regionens distriktsförening. Distriktsförening håller kontakten med beslutsfattarna och medierna i den egna regionen och driver INFRAs frågor tillsammans med lokala aktörer. Kunskaperna och kännedomen om området hos distriktens verksamhetsledare finns till alla medlemmars förfogande.

Fråga mera och bli medlem!

Magnus Frisk, 050 912 7373
Timo Häggblom, 050 343 7033