Medlemmar

INFRA rf är en expertorganisation för företag inom infrastrukturbranschen.

INFRA rf:s över 1 500 medlemsföretag bygger och sköter om Finlands grundläggande infrastruktur.

Våra medlemsföretag står för hela 80 procent av byggandet, skötseln och underhållet av Finlands infrastruktur. Infrastrukturbyggarnas arbetsområde är enormt: det omfattar allt från vägar, järnvägar och broar till vattenförsörjnings-, energi- och datakommunikationsnät. Värdet på Finlands infrastruktur motsvarar cirka tio procent av landets nationalförmögenhet – hela 77 miljarder euro.

Tjänster från INFRA rf:s medlemsföretag

  • Byggande, skötsel och underhåll av infrastruktur i entreprenadform
  • Maskintjänster
  • Produktion och försäljning av stenmaterial
  • Brytning och bergbyggnad
  • Lyftkranstjänster och specialtransporttjänster
  • Rivnings- och återvinningstjänster
  • Asfaltsarbeten

Sök medlemmar (på finska) >