Ajankohtaista urakointivaliokunnassa 2/2020

  • Urakointivaliokunta on kokoontunut neljä kertaa vuoden 2020 aikana.  

  • Urakointivaliokunta on käsitellyt maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksia, jotka valtio solmii suurimpien kaupunkiseutujen kanssa. Sopimuksilla tuetaan kaupunkiseudun kuntien sekä kuntien ja valtion välistä yhteistyötä yhdyskuntarakenteen ohjauksessa sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa. Sopimusten tavoitteena on parantaa kaupunkiseutujen toimivuutta ja kilpailukykyä sekä kuntien tasapuolista kehittämistä. 

  • Yhteistyötä Väyläviraston ja ELYjen suuntaan on kehitetty. Väyläviraston julkaisemien hankinnan toimintalinjojen pohjalta on käynnistetty yhteistyöryhmä. Lisäksi alueellisille markkinavuoropuheluille on luotu selkeä malli ja poikkeusolojen päätyttyä piireissä voidaan käynnistää toiminta mallin pohjalta. 
  • Lisäksi on käsitelty koronan vaikutuksia ja kuntasektorin yhä heikkenevää taloutta.

  • Infrahankkeiden kustannuslaskentajärjestelmästä ja -palvelusta, IHKUsta  järjestettiin webinaari 24.11.2020.

Lisätietoja yhteyshenkilö Juha Laurilalta, 050 412 3637, etunimi.sukunimi@infra.fi