Ajankohtaista turvallisuusvaliokunnassa 2/2020

  • INFRAn turvallisuusvaliokunta on kokoontunut kolmasti vuonna 2020 ja valmistautuu vuoden viimeiseen kokoukseensa 11.12.

  • Helsingin kaupungin projektinjohtaja Jyrki Paavilainen esitteli syyskuun kokouksessa kaupungin hankkeesta katutöiden haittojen vähentämisestä. Muina perusasioiden lisäksi käsiteltyjä teemoja ovat olleet koronan vaikutukset työmaatoimintoihin sekä kvartsipölyn hallinta Infra-alalla. Vuodelle 2020 suunniteltu MVR-kalibrointi on jouduttu siirtämään keväälle 2021 koronan takia.

  • Uudenmaan perinteikäs Turvallisesti 2000-luvulla -työturvallisuuskilpailun kisamittaukset on kyetty poikkeusjärjestelyin suorittamaan syksyn aikana. Sen sijaan talonrakentamisen valtakunnallinen turvallisuuskilpailu jouduttiin koronan takia siirtämään vuodella eteenpäin. Tästä syystä myös INFRAn valtakunnallinen kisa siirtyy eteenpäin vuoteen 2022, jotta vuorovuosisykli säilyy.

  • Turvallisuuskoulutuksista TAMKissa tekeillä ollut opinnäytetyö on valmistunut ja sen tuloksista tiedotaan erikseen.

  • Turvallisuusvaliokunnan työstämä paalutuksen turvallisuusohje valmistui alkuvuodesta. Opasta on saatavilla painettuna Kati Kaskialalta.

  • Asfalttimittarin levitystyömaata koskeva e-koulutus valmistui keväällä ennen työkautta ja on ilmaiseksi suoritettavissa Väyläviraston tieturvan oppimisympäristössä https://e-tieturva.fi/ kohdasta Vierailija. Koulutuksen omistaa INFRA ry.

  • E-perehdytyksen vuosittaisessa päivityksessä tehtiin täsmennyksiä ja lisäyksiä infraa koskevaan aineistoon.

  • Turvallisuusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Timo Pinomäki (GRK Infra Oy) ja varapuheenjohtajina Janne Pekkarinen (Destia Oy) ja Antti Mitrunen (YIT Suomi Oy).

Lisätietoja jaoston yhteyshenkilö Kati Kaskialalta 040 066 3550,  etunimi.sukunimi@infra.fi.