Työmarkkinavaliokunta

Valiokunta laatii INFRAn hallituksen hyväksyttäväksi liiton työmarkkinatoimintaa koskevat linjaukset ja tes-tavoitteet, seuraa ja ohjeistaa työehtosopimusten noudattamista sekä torjuu harmaita markkinoita.