Ajankohtaista purku- ja kierrätysjaostossa 1/2021

Purku- ja kierrätysjaosto on kokoontunut vuoden 2021 aikana kahdesti.

  • Kokouksissa on käsitelty purkualan koulutuksen tilannetta. Jaosto pyrkii vaikuttamaan siihen, että vuonna 2021 alalle saataisiin selkeä opintokokonaisuus.

  • Jaosto on valmistellut yhteistyössä Väyläviraston kanssa teknisen soveltuvuuden arvioinnin yleisohjetta betonimurskeella, jonka avulla materiaalihyväksyntä helpottuu. Tavoitteena on, että yleisohje hyväksytään vuoden 2021 aikana.

  • Purkamisen osalta lainsäädäntöön on tulossa selkeästi kireämpiä vaatimuksia maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen yhteydessä ja esimerkiksi raportointivaatimukset kasvavat huomattavasti. Osaltaan uusien vaatimusten toivotaan edistävän kestävää purkutoimintaa.

  • Ympäristöministeriö julkaisi kolme uutta opasta kestävästä purkamisesta. Oppailla halutaan parantaa purkuhankkeiden laatua sekä lisätä rakennus- ja purkumateriaalien hyödyntämistä. Jaostossa on selvitetty mahdollisuutta kehittää todennettava toimintamalli, jonka avulla oppaiden hyvät käytännöt saadaan laajasti käyttöön.

  • Lisäksi jaostossa on käsitelty pitkään käynnissä olleita lainsäädäntöhankkeita, kuten EoW(End of Waste)-asetus betonimurskeelle, jätelaki ja MASA-asetus (valtioneuvoston asetus maa-ainesjätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa).

Lisätitetoja yhteyshenkilö Juha Laurilalta, 050 412 3637, etunimi.sukunimi@infra.fi