Ajankohtaista kunnossapitojaostossa 1/2021

  • Jaosto on kokoontunut 22.3.2021 (pöytäkirja)

  • Kokouksen alussa Väyläviraston osastonjohtaja Magnus Nygård informoi kattavalla viraston ajankohtaiskatsauksella. Kokousasioina on käsitelty mm. MHU-asiakirjoja sekä niihin liittyviä mahdollisia epäkohtia ja kehittämistarpeita turvallisuutta ja kuluvan vuoden toiminnan painopisteitä unohtamatta.

  • Maanteiden hoidon yhteistyöryhmä kokoontui 31.3.2021. Ryhmässä jatketaan asiakirjojen kehittämistä ja kuunnellaan erittäin herkällä kovalla Kunnossapitojaostosta tulleita kehittämistarpeita ennen kaikkea MHU:n tiimoilta.

  • Radan kunnossapidon hankinta-asiakirjojen kehitysryhmä kokoontui 14.1.2021. Kokouksissa on keskitytty kunnossapitourakoitsijan suurimpiin haasteisiin. Käsiteltävänä on ollut mm. loppukunto sekä laajuusmuutoksiin liittyen erityisesti urakoiden luovuttamiseen liittyvät epäselvyydet. Tällä hetkellä käsittelyn kohteena on geometrian hallinta ja siihen liittyvät ongelmakohdat sopimuksissa.

Lisötietoja yhteyshenkilö Jukka Annevirta, 040 848 4801, etunimi.sukunimi@infra.fi