Ajankohtaista kunnossapitojaostossa 1/2020

 • Jaosto kokoontui 12.3.2020 (muistio liitteineen). Kokousasioina käsiteltiin mm. turvallisuutta, tulevaisuuden näkymiä vuodelle 2020 ja kuluvan vuoden toiminnan painopisteitä sekä toimintasuunnitelmaa ja hankinta-asiakirjojen kehittämistä unohtamatta.

 • Tiestön hoidon asiakirjaryhmä kokoontuu pienen tauon jälkeen uudistetuin kokoonpanoin vielä ennen kesälomakautta. Asian tiimoilta pidettiin perustavaa laatua oleva suunnittelukokous 31.3.2020. Väylävetoisen kokoonpanon vetäjänä tulee toimimaan Katja Levola. Ryhmässä jatketaan asiakirjojen kehittämistä aikaisemmilta kierroksilta saatujen kokemusten sekä kunnossapitojaoston esille tuomien kehittämisesitysten pohjalta.
 • Ratakunnossapidon hankinta-asiakirjaryhmä kokoontui 16.3.2020 Kokouksessa nollattiin työryhmän tilanne ja kartoitettiin sekä tilaajan että urakoitsijoiden puolelta kehittämistarpeita ja odotuksia ryhmän toiminnalle. Kartoituksen jälkeen paneuduttiin kahdessa työryhmässä palastelemaan laatuun liittyvää loppukuntoa sekä toisena asiana laajuusmuutoksia. Uudenlainen työryhmätyöskentely ja asioiden käsittely todettiin hyväksi ja sen pohjalta tullaan jatkamaan.

 • Jaoston toiminnan painopisteiksi on nostettu hankinta-asiakirjojen kehittäminen (tiet, radat, kunnat) ja yhteistyö tilaajien kanssa.

 • Kuntasektoriin vaikuttaminen ja kuntien/kuntaliiton kanssa tehtävä yhteistyö.
  • panostetaan erityisesti kuntiin vaikuttamisessa (tilaajaosaaminen, yhtenäiset asiakirjat, teknisen toimen ulkoistamiset).

 • Työkoneiden turvallisuuden edistäminen
  • Vaikutetaan laitevalmistajiin, niin että poistettaisiin nykyiset turvallisuuspuutteet ja että työskentely laitteilla ja koneilla olisi turvallista.
  • Edistetään työkoneiden passiivista turvallisuutta niin, etteivät ne olisi turvallisuusriski työmaan sisällä tai ulkopuolisille liikenteelle.

Lisätietoja jaoston yhteyshenkilö Jukka Annevirralta, 040 848 4801, etunimi.sukunimi@infra.fi.