Ajankohtaista konepalveluvaliokunnassa 2/2020

  • Opas työntekijän palkkaamiseen on tehty ja toimitettu jäsenistölle Infra-lehden 2/2020 mukana. Sähköinen versio on jaossa INFRAn ekstranetissä ja paperisen version lisäkappaleita voi tilata sähköpostilla info@infra.fi
  • Piirien yhteistyösopimukset on katsottu piirien toiminnanjohtajien kanssa läpi. Perusperiaate yhteistyösopimuksissa on se, että tietyt keskitetyt sopimukset tulevat keskusliiton kautta ja näitä täydentävät piirien omat alueelliset sopimukset yhteistyökumppaneiden kanssa. Piirien sopimusten kehittäminen on jatkuvaa työtä ja piirien välinen kommunikointi sopimuksista sekä uusien potentiaalisten kumppanien vinkkaukset toiminnanjohtajien kesken ovat osa tätä kehitystyötä. 
  • Lisäksi on keskusteltu valiokunnan tulevaisuuden kehitystarpeista sekä jaosto- ja valiokuntien toiminnan kehittämisestä sekä viestinnästä, jotta jaosto- ja valiokuntatoiminta tulee paremmin tutuksi myös ”perusjäsenelle”. Tämä työ on osa isompaa kokonaisuutta jota INFRAssa vetää Juha Laurila.

Lisätietoja yhteyshenkilö Tuukka Liukko 0400 251 365, etunimi.sukunimi@infra.fi