Ajankohtaista kiviainesjaostossa 2/2020

  •  Kiviainesjaosto on kokoontunut vuoden aikana kolme kertaa. 
  • Ympäristöministeriö julkaisi monen vuoden prosessin jälkeen kiviainesalan viranomaistoimintaa ohjaavan maa-ainesten kestävä käyttö -oppaan. INFRA ry oli osana työryhmää tekemässä päivitystä ja oppaaseen saatiin useita kiviainesalan toimintaa edesauttavia muutoksia.

  • Vuoden aikana on edistetty myös kiviainestuotteiden laatuun liittyvissä teemoissa ja keskusteltu laatuvaatimuksista keskeisten tilaajien kanssa. Yhteistyötä TUKESin kanssa on parannettu.

  • Työ yhteisen EPD-työkalun aikaan saamiseksi myös kiviainesalalle on käynnistetty. Tavoitteena on asfaltin vastaavan työkalun rinnalla kehittää työkalu kiviainestuotteille. EPD (Environmental Product Declaration) eli ympäristötuoteseloste välittää tietoa tuotteen hiilijalanjäljestä ja ympäristövaikutuksista koko sen elinkaaren aikana.

  • Lisäksi jaoston kokouksissa on käsitelty muun muassa pölyntorjunnan tiukentunutta lainsäädäntöä ja jatkettu aktiivista vuoropuhelua eurooppalaisen kiviainesjärjestön UEPG:n kanssa.

Lisätitetoja yhteyshenkilö Juha Laurilalta, 050 412 3637, etunimi.sukunimi@infra.fi