Ajankohtaista kiviainesjaostossa 2/2019

  • CE-merkintä on vuodesta 2013 lähtien ollut pakollista kiviainestuotteille muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Tästä huolimatta turvallisuus ja -kemikaaliviraston (TUKES) tekemä valvonta osoittaa vuoden 2017 osalta, että puutteellisia merkintöjä oli 17 %. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Tampereen kaupunki ovat käynnistäneet yhteistyöprojektin, jossa yksittäisessä kadunrakentamishankkeessa käydään Tukesin ja kaupungin tehostettuna yhteistyönä läpi rakentamisessa käytettyjen materiaalien vaatimustenmukaisuutta, alkuperää ja laatua. Samalla varmistetaan, että katuhankkeen rakennusmateriaalien valvonta toimii tilaajan näkökulmasta asianmukaisesti.

    Tukes on koekohteessa kaupungin tukena tuotteiden vaatimustenmukaisuuden varmistamisessa. Tuki ulottuu hankinnasta aina toteutukseen asti. Yhteistyöstä kertyviä oppeja on tarkoitus hyödyntää jatkossa laajemminkin Tampereen infrarakentamisessa.
  • Kvartsipölyn osalta lainsäädäntö kiristyy vuoden 2020 alussa. On arvioitu, että Suomessa noin 70 000 työntekijää altistuu työssään kvartsipölylle. Tällaisia töitä ovat kaivos-, louhinta-, kivi- ja rakennustyö sekä teollisuuden toimialoista valimotyö sekä lasin, posliinin, sementin, laastin, tiilien, betonin sekä muiden savi- ja kivituotteiden valmistus. Kiviainestuotannon osalta on päätetty kerätä hyvät käytännöt pölyn torjunnan osalta yhteen, joilla minimoidaan kvartsipölystä aiheutuvat riskit.

Lisätitetoja yhteyshenkilö Juha Laurilalta, 050 412 3637, etunimi.sukunimi@infra.fi