Ajankohtaista asfalttijaostossa 1/2021

Asfalttijaosto on kokoontunut vuoden 2021 aikana kahdesti.

  • Asfalttituotteiden osalta EPD(Environmental Product Declaration)-työkalun kehitystyö etenee ja työkalun toimittaja on valittu. Tavoitteena on, että vuoden 2021 työkalu saadaan koekäyttöön. Kehitystyötä on tehty yhdessä Väyläviraston ja kiviainesalan toimijoiden kanssa.

  • Päällystealan suhdanteiden osalta on seurannassa ollut puoliväliriihi ja sen vaikutukset.

  • Kehystason nostamisen yhteydessä hallitus on päättänyt menojen uudelleenkohdennuksesta, jossa eräitä kehysmenoja alennetaan pysyvästi 370 miljoonalla eurolla vuodesta 2023 alkaen. Koska säästöt ovat luonteeltaan pysyviä, ratkaisu alentaa kehykseen luettavia menoja myös vuodesta 2024 eteenpäin.
    • Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalta 110 milj. €
    • Leikkauspäätökset nyt, leikkausten kohdentuminen viimeistään budjettiriihessä 2022

  • Perusväylänpidon määrärahoihin esitetään 50 miljoonan euron aikaistusta vuodelta 2022 vuodelle 2021 kolmannessa lisätalousarvioesityksessä. Tämä tuskin tulee kohdentumaan päällystealalle myöhäisestä päätöksenteosta johtuen.

  • Väyläviraston kanssa on perustettu erillinen pienryhmä, jonka tehtävänä on kehittää päällystehankintoja.
  • Lisäksi on päätetty käynnistää selvitystyö asfalttiaseman hajuhaitan hallitsemiseksi.

Lisätitetoja yhteyshenkilö Juha Laurilalta, 050 412 3637, etunimi.sukunimi@infra.fi