INFRA Uudenmaan hallitus

Emil Mäntylä,  vt puheenjohtaja

Jyri Hussa

Pia Metsola

Jari Teini

Ville Sainio

Tuomo Piekka

Antti Ruusunlehti

Aapo Lahtinen

Oskari Wuorio

Aapo Lahtinen