Viheralueet ja vapaa-aika

Infrarakentajat rakentavat, hoitavat ja korjaavat väyliä ja teknisiä verkostoja, mutta toimenkuvaan kuuluu myös virkistysalueista huolehtiminen.

Infrarakentajien kädenjälki näkyy päivittäin urheilukentillä, pihoilla ja puistoissa, toreilla ja aukioilla, hoidetuilla metsäpoluilla sekä rakennettujen rantamaisemien muurauksissa, laitureissa ja silloissa. Infran ammattilainen on rakentanut ne ja pitää niistä huolta. Taito menee pintaa syvemmälle, sillä monet INFRAn jäsenyrittäjistä tarjoavat myös esimerkiksi ruoppauspalveluja.

Viheralan arvostus kasvaa. Yhdyskuntarakenteen tiivistyessä lisääntyy tarve pitää huolta ympäristön viihtyisyydestä ja tuoda luontoelämyksiä jokaisen arkeen.