Tietoa alasta

Infra on väyliä ja terminaaleja, vesi- ja energiahuoltoa sekä viihtyisiä, rakennettuja ympäristöjä kuten puistoja. Hyödynnät infrarakenteita lukuisia kertoja päivän mittaan.

Infraa ovat arjen kannalta välttämättömät tekniset rakenteet kuten kadut, tiet, radat, tunnelit ja sillat. Infraa ovat myös satamat ja lentokentät sekä maan alla risteilevät tekniset verkostot, joissa kulkee vesi, lämpö, sähkö ja tieto. Virkistysalueet ovat vihreää ja virkistävää infraa. Yli neljäsosa Suomen rakentamisen kokonaisvolyymista on infran rakentamista ja kunnossaspitoa.