Pienurakkaopas

1. Toimi INFRA ry:n eettisten pelisääntöjen mukaan

2. Huolehdi, että tilaajavastuulain edellyttämät selvityksesi ovat ajan tasalla

 • Jokaisen yrityksen tulee antaa seuraavat selvitykset:
  • selvitys ennakkoperintärekisterimerkinnästä
  • selvitys arvonlisäverovelvollisten rekisterimerkinnästä
  • kaupparekisteriote tai muut kaupparekisteristä saadut vastaavat tiedot
  • selvitys siitä, että yrityksellä ei ole verovelkarekisteriin merkittyä verovelkaa tai viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä.
 • Työnantajayrityksen tulee antaa myös:
  • selvitys työnantajarekisteristä
  • todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys erääntyneiden eläkevakuutusmaksujen maksusopimuksesta
  • selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
  • todistus työntekijöiden tapaturmavakuutuksesta
  • selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.
 • Tee kaikki selvitykset yhdessä osoitteessa: Tilaajavastuu.fi.
  • Muista jäsenetu: INFRA ry maksaa puolestasi Luotettava Kumppani -vuosimaksun!

3. Huolehdi muut lakisääteiset velvoitteesi

4. Ota selvää vastuistasi ja velvollisuuksistasi

 • Selvitä riskit.
 • Tarkista, että vastuuvakuutuksesi on voimassa ja selvitä mahdollisten lisävakuutusten tarve.
 • Huolehdi, että oma vakuutusturvasi on kunnossa – myös yrittäjälle itselleen voi sattua työtapaturma.

5. Varmista, että tarvittavat pätevyydet on suoritettu ja että ne ovat voimassa

6. Älä sooloile – lue tarjouspyyntö huolellisesti ja tarjoa, mitä kysytään

 • Tee aina kirjallinen tarjous, joka kertoo mitä tarjouksesi sisältää.
 • Huolehdi, että urakan sisältö ja urakoitsijan velvoitteet on määritelty selvästi.
 • Selvitä, kuka vastaa työnjohdosta.
 • Tarkista, onko kyse kokonais- vai yksikköhintaurakasta. Hinnoittele mahdolliset lisätyöt.
 • Tarkista hinta ennen tarjouksen lähettämistä.
 • Tarjoamasi hinta on sitova, vaikka siinä olisi esimerkiksi laskuvirhe.

7. Mieti, mikä on tilaajan rooli

 • Jos tilaajana on yritys, lainsäädäntö ei rajoita tai ohjaa sopimista – sovi tällöin kaikki tarvittavat ehdot suoraan tilaajan kanssa.
 • Jos tilaajana on yksityishenkilö, on noudatettava kuluttajansuojalakia.
  • Urakoitsija on asiantuntija.
  • Kuluttajalle on ilmoitettava arvonlisäverollinen hinta.
  • Hinta voidaan ilmoittaa hinta-arviona (voi nousta perustellusta syystä enintään 15 %), suuntaa-antavana hintatietona (jos ylittyy merkittävästi, yrityksen on ilmoitettava asiasta tilaajalle viipymättä ja tarvittaessa keskeytettävä työ) tai kiinteänä hintana (ei saa ylittää, mutta ei tarvitse alentaakaan).
  • Sovi hinnan määräytymisestä aina kirjallisesti.

8. Tee kirjallinen sopimus, niin ei tarvitse jälkikäteen riidellä, mitä tuli sovittua

9. Muista laskuttaa

 • Pidä kiinni sovitusta laskutusvälistä. Älä jätä laskuja roikkumaan.
 • Reagoi mahdollisiin maksuviivästyksiin välittömästi.
 • Keskeytä tarvittaessa työt, jos tilaaja ei maksa laskuja. Ennen töiden keskeyttämistä lähetä reklamaatio, jossa yksilöit maksuviivästyksen ja kerrot keskeyttäväsi työt, jos erääntyneitä laskuja ei suoriteta.

10. Tee työsi asiantuntevasti ja hoida urakka loppuun

 • Kirjaa ja dokumentoi
  • urakan aikana aloituskokous ja työmaakokoukset
  • työmaapäiväkirja – muista kuittaukset!
 • Noudata Infra RYL-standardeja.
 • Sovi lisä- ja muutostöistä etukäteen ja kirjallisesti.
 • Käsittele mahdolliset reklamaatiot ja sovi mahdollisista korjauksista.
 • Tee toimintasi kehittämiseksi urakan jälkilaskenta – miten onnistuit?

Lomakkeet ja sopimuspohjat INFRAn jäsenille – avaa tästä!