| INFRA ry | INFRAn keskustoimisto, Häme, Kaakkois-Suomi, Keski-Suomi, Länsi-Suomi, Pohjanmaa, Pohjoinen, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Uusimaa

Vaikuta väylien tulevaisuuteen

Millaisia teitä, ratoja ja vesireittejä pitkin ihmiset ja tavara liikkuvat Suomessa tulevaisuudessa? Onko luvassa pahaisella kärrytiellä rymistelyä vai sujuvaa menoa nykypäivän väylillä? Mihin hankkeisiin rajalliset rahat pitäisi kohdentaa? Liikenne 12 -suunnitelman investointiohjelman luonnos on nyt lausuntokierroksella.

INFRA ry järjesti jäsenilleen mahdollisuuden tutustua Liikenne 12 -suunnitelman investointiohjelmaluonnokseen tiistaina 10. elokuuta 2021.

Tilaisuudessa luonnosta esitteli liikenneverkkojen suunnittelun toimialajohtaja Pekka Rajala Väylävirastosta.

Esittelyn jälkeen osallistujilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä Rajalalle ja antaa evästyksiä INFRAn lausunnon laatijoille. Jäsenet pitiviät investointiohjelmaa ja sen sisältämiä hankkeita tärkeinä. Samalla kuitenkin peräänkuulutettiin ison kuvan tärkeyttä. Koko investointiohjelmaan rahoitustaso tulisi nostaa täysin uudelle tasolle, mikäli halutaan mahdollistaa Suomen keskeisten pääväylien rakentaminen nelikaistaisiksi ja kaksiraiteisiksi.

INFRAn toimisto laatii lausunnon käydyn keskustelun perusteella 15.9. mennessä. Palautetta ja ehdotuksia lausunnossa esiin nostettaviksi asioiksi voi edelleen lähettää toimitusjohtaja Paavo Syrjölle: paavo.syrjo@infra.fi.

Yksittäiset yritykset ja piiriyhdistykset voivat halutessaan lausua investointiohjelmasta myös suoraan omista lähtökohdistaan.

LISÄTIEDOT:

Lausuntopyyntö: Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2022–2029 >

INFRAn 10.8.2021 järjestämän tilaisuuden materiaali:
- Videotallenne Pekka Rajalan esityksestä > 
- Pekka Rajalan diaesitys >
- Paavo Syrjön diaesitys >